Непедагогически персонал

Георги Илиев Канатов — домакин-касиер
Работи в ДГ “Снежанка” от 02.10.2007 година до настоящият момент. Отговаря за материалното осигуряване в ДГ съгласно нормативната уредба и длъжностната характеристика.

Елена Ангелова Бусарова — главен счетоводител
Счетоводител в ДГ “Снежанка от 01.03.2010 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от УНСС София с окс магистър. Отговаря за счетоводното обслужване съгласно длъжностна характеристика.

Мария Николова Касареева — помощник-възпитател в група “Ягодка”
Работи в ДГ “Снежанка от 01.08.2004 год. до настоящият момент. Отговаря за хигиенното обслужване на децата от група “Ягодка”, съгласно длъжностна характеристика

 

 

Сашка Борисова Гаджева — помощник-възпитател в група “Гъбка”
Работи в ДГ “Снежанка от 14.02.2007 год. до настоящият момент. Отговаря за хигиенното обслужване на децата от група “Гъбка”, съгласно длъжностна характеристика

Надя Матеева Пулева — хигиенист в група “Коте”
Работи в ДГ “Снежанка от 21.09.2001 год. до настоящият момент. Отговаря за хигиенното обслужване на децата от група “Коте”, съгласно длъжностна характеристика

Наса Добрева Дарева — помощник-възпитател в група “Калинка”
Работи в ДГ “Снежанка от 20.05.2013 год. до настоящият момент. Отговаря за хигиенното обслужване на децата от група “Калинка”, съгласно длъжностна характеристика

Елена Иванова Софкова — хигиенист в група “Пате”
Работи в ДГ “Снежанка от 25.10.1999 год. до настоящият момент. Отговаря за хигиенното обслужване на децата от група “Пате”, съгласно длъжностна характеристика

 

Христина Димитрова Партулова — помощник-възпитател
Работи в ДГ “Снежанка от 28.08.20018 год. до настоящият момент. Отговаря за хигиенното обслужване и пропускателен режим на входа съгласно длъжностна характеристика

Диана Петрова Терзиева — готвач
Работи в ДГ “Снежанка от 15.02.2016 год. до настоящият момент. Отговаря за здравословно и рационално хранене на децата от  детската градина съгласно длъжностна характеристика

Румен Събев Гущераклиев — огняр/работник подръжка
Работи в ДГ “Снежанка от 12.10.2015 год. до настоящият момент. Отговаря за редовно подаване на отопление и топла вода в детската градина, съгласно длъжностна характеристика

Мария Николова Канатова  — помощник-възпитател
Работи в ДГ “Снежанка от 01.08.2016 год. до настоящият момент. Отговаря за хигиенното обслужване на децата от група Пеперудка , съгласно длъжностна характеристика