Педагогически персонал

Професионално портфолио
Портфолио

 

Лъчезар Карталов – Директор

Ръководи ДГ “Снежанка” от 10.04.1996 година до настоящият момент. Управлява процесите в ДГ съгласно нормативната уредба. Притежава диплом за висше образование от ЮЗУ “Неофит Рилски” гр. Благоевград с окс Магистър и І-ва специалност Предучилищна педагогика, ІІ-ра специалност Психология, има ІV ПКС.
Имейл cdg1gd@abv.bg] GSM 0892 218356

 

Портфолио
Анка Велкова Гулева — старши учител в група “Ягодка”
Учител в ДГ “Снежанка” от 17.04.1982 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ВПИ Благоевград с окс магистър. Има ІV и V ПКС. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Ягодка” съгласно длъжностна характеристика.
Портфолио

 

Бистра Зафирова Найкова — старши учител в група “Ягодка”
Учител в ДГ “Снежанка” от 10.02.1983 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ИДУ Пазарджик с окс бакалавър. Има ІV и V ПКС. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Ягодка”, съгласно длъжностна характеристика
Портфолио
Петя Василева Близнакова— старши учител в група “Пеперудка”
Учител в ДГ “Снежанка” от 17.09.1984 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ИДУ Русе с окс бакалавър. Има ІV и V ПКС. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Пеперудка”, съгласно длъжностна характеристика

Милка Александрова Харизанова — учител в група “Коте”
Учител в ДГ “Снежанка” от 03.09.2017 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград с окс Бакалавър. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Коте”, съгласно длъжностна характеристика

Таня Павлова Пелтекова — учител в група “Гъбка”
Учител в ДГ “Снежанка” от 03.09.2017 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ИДУ София с окс бакалавър. Има ІV и V ПКС. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Гъбка”, съгласно длъжностна характеристика
Портфолио
Силвия Ракипова Абдулова — главен учител в група “Коте”
Учител в ДГ “Снежанка” от 14.09.2015 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ЮЗУ Благоевград с окс магистър. Има ІІ, ІІІ, ІV и V ПКС. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Коте”, съгласно длъжностна характеристика
Поргфолио
Соня Георгиева Илчева — старши учител в група “Гъбка”
Учител в ДГ “Снежанка” от 11.06.2012 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ИДУ София с окс бакалавър. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Гъбка”, съгласно длъжностна характеристика
Портфолио
Елена Стефанова Андонова — учител в група “Гъбка”
Учител в ДГ “Снежанка” от 16.02.2015 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ЮЗУ Благоевград с окс бакалавър/магистър. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Гъбка”, съгласно длъжностна характеристика
Портфолио
Вера Кръстева Маринска — старши учител в група “Калинка”
Учител в ДГ “Снежанка” от 10.09.2001 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ЮЗУ Благоевград с окс магистър. Има ІV и V ПКС. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Калинка”, съгласно длъжностна характеристика
Поргфолио
Мила Любенова Сарандева — учител в група “Калинка”
Учител в ДГ “Снежанка” от 10.02.2010 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ПУ Пловдив с окс бакалавър. Има V ПКС. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Калинка”, съгласно длъжностна характеристика
Портфолио
Райка Ангелова Андонова — учител в група “Пеперудка”
Учител в ДГ “Снежанка” от 14.09.2015 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ЮЗУ Благоевград с окс магистър. Има V ПКС. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Пеперудка”, съгласно длъжностна характеристика
Портфолио
Катерина Любенова Дукинова—старши учител в група “Пате”
Учител в ДГ “Снежанка” от 01.10.1985 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ЮЗУ Благоевград с окс магистър. Има ІV и V ПКС. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Пате”, съгласно длъжностна характеристика
Портфолио
Елена Николова Хаджикостадинова—старши учител в група “Пате”
Учител в ДГ “Снежанка” от 09.10.1989 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ВПИ Благоевград с окс магистър. Има ІV и V ПКС. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Пате”, съгласно длъжностна характеристика

 

Антония Василева Димитрова — общински логопед
Назначена като логопед в ДГ “Снежанка” от 25.07.1992 год. и работи до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ЮЗУ Благоевград с окс магистър. Има ІІ ПКС. Отговаря за корекционна работа на децата от ДГ “Детелина”, ДГ “Калинка”, ДГ “Слънце”, съгласно длъжностна характеристика