Обществен съвет

Членове на Обществен съвет към ДГ“ Снежанка“ гр. Гоце Делчев

  1. Наталия Росенова Карасмилова председател;
  2. Мария Валериева Ушилкова
  3. Биляна Петрова Герова
  4. Ангел Костадинов Думбанов – представител на финансиращ орган