Гъбка

ІV-та „а“ смесена възрастова група „Гъбка“ се състои от 25 деца родени 2012 и 2015 година и е сформирана на 01.09.2015 година и допълнена на 03.09.2018 година от 12 деца І-ва група. Обучава се от старши учител Соня Илчева, учителите Елена Андонова/Таня Пелтекова и помощник възпитател Сашка

Гаджева. Групата се намира на 2-рия етаж на ДГ „Снежанка“ в уютна занималня №202 и спалня №205. През хубавите дни използват игрална площадка №3 на двор юг.