Обществен съвет


 


 

Членове на Обществен съвет към ДГ“ Снежанка“ гр.Гоце Делчев

Петя Захариева Безева - председател; Величка Георгиева Боева; Галина Хубенова Воденичарова; Нина Иванова Карапетрова ;    Ангел Костадинов Думбанов – представител на финансиращ орган

Заповед  РД-10-191 от 09.06.2022г. за определяне членовете на Обществения съвет

Протокол  10 от 25.02.2022 г.

Протокол   11 от 28.04.2022 г.

Протокол №12 от 08.06.2022 г.

Протокол  13 от 08.07.2022 г

Протокол № 14 от 13.10.2022г. 

Протокол № 15 от 26.01.2023 г. 

Протокол № 16 от 23.03.2023 г.

Отчет Обществен съвет 2021-22г. от 08.06.2022 г.

Протокол № 17 от 27.04.2023г.

Протокол  18 от 27.07.2023г.

Протокол  19 от 05.10.2023г.

Архив