Обществен съвет


 


 

Членове на Обществен съвет към ДГ“ Снежанка“ гр.Гоце Делчев

Емилия Видинова Хаджиева председател; Величка Георгиева Боева; Ивана Захариева Захариева; Любомира Атанасова Главчева;    Ангел Костадинов Думбанов – представител на финансиращ орган

Заповед за определяне на членовете 30.07.2020 г

Протокол №9 от 28.10.2021 г.
Протокол №3 от 23.07.2020 г.

Протокол №4 от 29.07.2020 г.

Протокол №5 от 20.11.2020 г.

Протокол № 6 от 05.03.2021 г. 

Протокол  10 от 25.02.2022г.

Протокол   11 от 28.04.2022г.

Архив