НЕФИНАСОВИ ДОКУМЕНТИ


 

Отчет  на изпълнение на Стратегия за 2020-2021 год.

График консултации 2023-2024г.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

Стратегия за развитие 2020-2024 год.

План за действие на Стратегия 2020-24 г

Програмна система 2020г.     

Годишен план БДП-2020-2021       

Заявление за прием на дете в ДГ                       

Заявление за записване на дете в задължително предучилищно образование 

Годишен компл. план 2022/2023г.  

График консултации 2022/2023г.       

Отчет стратегия 2021/2022г.     

План БДП 2022/2023г. 

План квалификационна дейност 2022/2023г. 

План контр. дейност 2022/2023г.                    

     Правилник за ВТР. Етичен кодекс    Дневен режим  Стратегия за развитие 2016-2020г Отчет на Стратегия за развитие през 2016-2020 г.
 ОБЯВЛЕНИЕ Предложение за доставка на 
продукти по схема   "Училищен плод" и "Училищно мляко"
Заповед за определяне на изпълнител
по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"
  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗЯ ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ