ГРУПА ГЪБКА

 

ІI/III-та смесена възрастова група „Гъбка“ се състои от 26 деца родени 2015 и 2016 година и е сформирана на 2019 година . Обучава се от старши учител Соня Илчева, учителите Елена Андонова и помощник възпитател СашкаГаджева. Групата се намира на 2-рия етаж на ДГ „Снежанка“ в уютна занималня №202 и спалня №205. През хубавите дни използват игрална площадка №3 на двор юг.

Представяне