ГРУПА ПАТЕ

 
ІII-та подготвителна група „Пате“ се състои от 25 деца родени 2015 година и е сформирана на 03.09.2018 година. Обучава се от старши учителите: Цветанка Шейтанова, Елена Хаджикостадинова и Елена Софкова – хигиенист. Групата се намира на 2-рия етаж на ДГ „Снежанка“ в уютна занималня/спалня №204. През хубавите дни използват игрална площадка №5 на двор север.

Представяне на група "Пате"