ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 
Портфолио

Лъчезар Карталов - Директор

Ръководи ДГ “Снежанка” от 10.04.1996 година до настоящият момент. Управлява процесите в ДГ съгласно нормативната уредба. Притежава диплом за висше образование от ЮЗУ “Неофит Рилски” гр. Благоевград с окс Магистър и І-ва специалност Предучилищна педагогика, ІІ-ра специалност Психология, има ІV ПКС.

Мария Караджова-Ангелакова учител в група “Ягодка”

Учител в ДГ “Снежанка” от 03.05.2022 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ЮЗУ Благоевгарад с окс бакалавър. Има V ПКС. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Ягодка”, съгласно длъжностна характеристика.

Вера Иванова Харизанова - учител в група "Пеперудка"

Учител в ДГ “Снежанка” от 08.09.2020 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград с окс магистър. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Пеперудка”, съгласно длъжностна характеристика

Милка Александрова Харизанова — учител в група “Коте”

Учител в ДГ “Снежанка” от 03.09.2017 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград с окс Бакалавър. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Коте”, съгласно длъжностна характеристика

Таня Павлова Пелтекова — старши учител в група “Ягодка” 

от 03.09.2017 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ИДУ София с окс бакалавър. Има ІV и V ПКС. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Гъбка”, съгласно длъжностна характеристика

Силвия Ракипова Абдулова — главен учител в група “Коте”

Учител в ДГ “Снежанка” от 14.09.2015 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ЮЗУ Благоевград с окс магистър. Има ІІ, ІІІ, ІV и V ПКС. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Коте”, съгласно длъжностна характеристика

Васка Димитрова Малечканова  — учител в група “Гъбка”

Учител в ДГ “Снежанка” от 04.08.2021 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от  ЮЗУ Благоевград с окс бакалавър. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Гъбка”, съгласно длъжностна характеристика

Елена Стефанова Андонова — учител в група “Гъбка”

Учител в ДГ “Снежанка” от 16.02.2015 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ЮЗУ Благоевград с окс бакалавър/магистър. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Гъбка”, съгласно длъжностна характеристика

Вера Кръстева Маринска — старши учител в група “Калинка”

Учител в ДГ “Снежанка” от 10.09.2001 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ЮЗУ Благоевград с окс магистър. Има ІV и V ПКС. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Калинка”, съгласно длъжностна характеристика

Венета Георгиева Савова — учител в група “Калинка”

Учител в ДГ “Снежанка” от 05.04.2021 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование отЮЗУ Благоевград с окс магистър. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Калинка”, съгласно длъжностна характеристика

Райка Ангелова Андонова — учител в група “Пеперудка”
Учител в ДГ “Снежанка” от 14.09.2015 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ЮЗУ Благоевград с окс магистър. Има V ПКС. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Пеперудка”, съгласно длъжностна характеристика

Цветанка Тодорова Шейтанова”-учител в група "Пате"
Учител в ДГ “Снежанка” от 08.09.2020 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ЮЗУ Благоевград с окс магистър. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Пате”, съгласно длъжностна характеристика

Дафинка Петрова Велева—старши учител в група “Пате”
Учител в ДГ “Снежанка” от 09.10.1989 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ВПИ Благоевград с окс магистър. Има ІV и V ПКС. Отговаря за обучение и възпитание на децата от група “Пате”, съгласно длъжностна характеристика

Антония Василева Димитрова — общински логопед
Назначена като логопед в ДГ “Снежанка” от 25.07.1992 год. и работи до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от ЮЗУ Благоевград с окс магистър. Има ІІ ПКС. Отговаря за корекционна работа на децата от ДГ “Детелина”, ДГ “Калинка”, ДГ “Слънце”, съгласно длъжностна характеристика